Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2018

drunkwhipster
10:28
4298 43b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaKaBoom KaBoom
10:27
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaistsoeasy istsoeasy
drunkwhipster
10:27
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromkrn krn viaMissMurder MissMurder
drunkwhipster
10:26
im bardziej jesteś szczęśliwa, tym bardziej potrafisz cieszyć się szczęściem innych.
— prawda.
Reposted fromaggape aggape viaMissMurder MissMurder
drunkwhipster
10:26
Ale to, co w sobie tłumisz, tylko cię osłabia.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMissMurder MissMurder
drunkwhipster
10:26
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viaMissMurder MissMurder
drunkwhipster
10:26
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viaMySoupx3 MySoupx3
drunkwhipster
10:25
2945 c0e4 500
Reposted fromowca owca viakomplikacja komplikacja
drunkwhipster
10:25
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
drunkwhipster
10:25
5768 76bc 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viatoffifee toffifee
drunkwhipster
10:24
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viatoffifee toffifee
drunkwhipster
10:24
1412 07fd
Reposted fromtichga tichga viatoffifee toffifee
drunkwhipster
10:24
PAŹDZIERNIKU,
bądź dla mnie lepszy... proszę...
— zwyklajakzawsze
drunkwhipster
10:24
drunkwhipster
10:23
1707 38a3 500
drunkwhipster
10:23
3530 4ce9 500
Reposted fromkelu kelu viaantonim antonim
drunkwhipster
10:23
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
drunkwhipster
10:22
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
drunkwhipster
10:22
4272 9b6c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaswiernal swiernal
drunkwhipster
10:21
1041 0a29 500
Reposted frompiehus piehus viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...