Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

drunkwhipster
10:10
5946 6e38
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaimchuckbasss imchuckbasss
drunkwhipster
10:09
8090 c1b3 500
Reposted fromgplyr gplyr viamuerto muerto
drunkwhipster
10:08
8253 b6e0
Reposted frommartynkowa martynkowa viamuerto muerto
drunkwhipster
10:08
5887 555c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamuerto muerto
drunkwhipster
10:07
1524 3e14 500
or love?
drunkwhipster
10:06
KIEDYŚ MOŻE SPOJRZYMY NA SIEBIE I NIE BĘDZIEMY CZUĆ ŻADNEGO ŻALU ZA TO WSZYSTKO
drunkwhipster
10:06
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viasheismysin sheismysin
drunkwhipster
10:06
0763 7aa7
Reposted fromsheismysin sheismysin
drunkwhipster
10:06
0769 8159
Reposted fromsheismysin sheismysin

August 19 2017

12:30
6585 0e57 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viabrystol brystol
drunkwhipster
12:30
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabeinthe beinthe
drunkwhipster
12:30
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami

July 22 2017

drunkwhipster
09:07
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
drunkwhipster
09:06
0542 5d99
Reposted fromrisky risky viaviva-salvadore viva-salvadore
drunkwhipster
09:06
5179 d508

Wiem, że Cię to boli (...)  Niezależnie od tego co było.

Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapoolun poolun
drunkwhipster
09:06
8782 a738 500
Reposted frompollyanna pollyanna viapoolun poolun
drunkwhipster
09:05
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viasmutnazupa smutnazupa
drunkwhipster
09:05
0603 c6f5
Reposted fromretaliate retaliate viaWlodara Wlodara
drunkwhipster
09:05
9718 898b
Reposted fromsadcaptain sadcaptain viaWlodara Wlodara

July 18 2017

drunkwhipster
09:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl