Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

10:03
drunkwhipster
10:03
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viaitmakesmecalm itmakesmecalm
drunkwhipster
10:03
Sam musisz sobie pomóc. Jeśli coś w tobie szwankuje, musisz to naprawić własnymi rękami.
— Paul Auster, Niewidzialne
drunkwhipster
10:02
6933 c680
Reposted fromxopolly xopolly viaitmakesmecalm itmakesmecalm
10:01
1624 29bd 500
10:01
3757 061f 500
Reposted fromkimik kimik viaitmakesmecalm itmakesmecalm
drunkwhipster
10:01

“ to jest trochę, kurwa... dziwna sprawa. ”

— J. Żulczyk
Reposted frompulli pulli viaitmakesmecalm itmakesmecalm
drunkwhipster
10:01
drunkwhipster
10:00
Za dwadzieścia lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś, niż tego co zrobiłaś. 
— Mark Twain
Reposted fromoutoflove outoflove viaszlugtime szlugtime
drunkwhipster
10:00
1583 d898
Reposted frommisza misza viaszlugtime szlugtime
09:59
8833 8020 500
Reposted fromerial erial viaistsoeasy istsoeasy
drunkwhipster
09:57
5461 bef4
Reposted fromEkran Ekran viairmelin irmelin
drunkwhipster
09:56
8766 4566
Reposted fromoutoflove outoflove viairmelin irmelin
drunkwhipster
09:56
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viairmelin irmelin
drunkwhipster
09:56
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viairmelin irmelin
drunkwhipster
09:56
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
drunkwhipster
09:53
9675 5b79 500
Reposted fromprecelka precelka viairmelin irmelin
drunkwhipster
09:52
7516 850c
drunkwhipster
09:52
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretaliate retaliate
drunkwhipster
09:51
3632 dbce 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl