Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

drunkwhipster
13:20
7150 eb08
drunkwhipster
13:20
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viahouseofpain houseofpain
drunkwhipster
13:19
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana viatoffifee toffifee
drunkwhipster
13:18
Gdy upadasz, to upadaj na plecy. Wtedy widzisz perspektywę i łatwiej Ci będzie wstać. 
— Nick Vujicic
drunkwhipster
13:18
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaaanetaxx aanetaxx
drunkwhipster
13:16
7060 cb46 500
Reposted frominfidelitas infidelitas viaaanetaxx aanetaxx
drunkwhipster
13:16
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viaaanetaxx aanetaxx
drunkwhipster
13:16
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaaanetaxx aanetaxx
drunkwhipster
13:16

Przestań nakładać limity na własne życie. Możesz wszystko.

Reposted fromclerii clerii viaaanetaxx aanetaxx
drunkwhipster
13:15

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaaanetaxx aanetaxx
drunkwhipster
13:15
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viahopelesswanderer hopelesswanderer
13:15
4998 dd04
Reposted fromblutelf blutelf viaaanetaxx aanetaxx
13:15
4572 4f40
Reposted fromephemeralapathy ephemeralapathy viadzony dzony
drunkwhipster
13:14
drunkwhipster
13:14

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove viakomplikacja komplikacja
drunkwhipster
13:13
2840 07d4 500
Reposted fromterriblelove terriblelove viatoffifee toffifee

July 08 2015

drunkwhipster
08:41
4581 17d5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaolalaa olalaa
drunkwhipster
08:41
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viairmelin irmelin
drunkwhipster
08:41
Reposted fromtfu tfu viabarock barock
drunkwhipster
08:38
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viabarock barock
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl