Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2018

drunkwhipster
09:21
drunkwhipster
09:20
7082 d536 500
Reposted fromseaweed seaweed viakazikova kazikova
drunkwhipster
09:19
Czasem ludzie są piękni. Nie z wyglądu. Nie w tym, co mówią. W tym, kim są.
Reposted fromlovvie lovvie viamywonderland mywonderland
drunkwhipster
09:19
Jedna z najmądrzejszych decyzji mojego życia: odpuścić sobie gównianych ludzi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainnocencja innocencja
drunkwhipster
09:19
Jedna z najmądrzejszych decyzji mojego życia: odpuścić sobie gównianych ludzi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainnocencja innocencja
drunkwhipster
09:18
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
— Arthur Conan Doyle - "Dolina trwogi"
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viaszydera szydera
drunkwhipster
09:16
2594 e247
drunkwhipster
09:14
bo ludzie coraz częściej zachowują się jak zwierzęta więc w sumie to prawda 
drunkwhipster
09:13
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
drunkwhipster
09:13
3338 9c24 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
drunkwhipster
09:12
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
drunkwhipster
09:11

-Jakim jest pan typem mężczyzny?
-Pani typem?
-Potwierdzam.

— Eric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
drunkwhipster
09:11
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja.
— Agnieszka Osiecka.
Reposted fromnutt nutt viafutureiscoming futureiscoming
drunkwhipster
09:11
1219 837f 500
Reposted frompiehus piehus viamywonderland mywonderland
drunkwhipster
09:10
9811 a653
Reposted fromkarahippie karahippie viatouchthesky touchthesky
drunkwhipster
09:10

Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy? To nie był dzień, to była noc. 

— Brigitte Bardot
09:09
2476 e713
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakazikova kazikova
drunkwhipster
09:09
09:08
6360 35a9 500
Reposted fromczarnybez czarnybez viaMySoupx3 MySoupx3
drunkwhipster
09:08

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć, gdy Cię widzę

Reposted fromsmaktwychustt smaktwychustt viaMySoupx3 MySoupx3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl