Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

drunkwhipster
16:30
1196 df23
Reposted fromkarahippie karahippie vianosiemka nosiemka
16:29
4761 6af7
Reposted fromkimik kimik viairmelin irmelin
drunkwhipster
12:18
drunkwhipster
12:15
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabretella bretella
drunkwhipster
12:15

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabretella bretella
drunkwhipster
12:15
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viabretella bretella
drunkwhipster
12:15
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabretella bretella
12:15
8546 9738
Reposted fromkattrina kattrina viaWlodara Wlodara
drunkwhipster
12:14
drunkwhipster
12:14
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viairmelin irmelin
drunkwhipster
12:10
1284 d619
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
drunkwhipster
12:08
7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viakazikova kazikova
12:06
6146 3100 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
12:06
6145 2b5b 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
drunkwhipster
12:06
9747 c7b4
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
drunkwhipster
12:05
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viaolalaa olalaa
drunkwhipster
12:05
1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viakrzysk krzysk
drunkwhipster
12:04
8616 84dd
Reposted fromjestemzero jestemzero viakrzysk krzysk
drunkwhipster
12:03
3457 e2bd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaistsoeasy istsoeasy
drunkwhipster
12:03
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaitmakesmecalm itmakesmecalm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl