Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2017

drunkwhipster
14:10
1787 56c6 500
drunkwhipster
14:08
9231 4c78
Reposted fromcozakoszmar cozakoszmar viahajskul hajskul
14:06
drunkwhipster
13:54
drunkwhipster
13:54

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viabarock barock
drunkwhipster
13:54
drunkwhipster
13:54
Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
— A. Mickiewicz
Reposted frommonstrum monstrum viaitmakesmecalm itmakesmecalm
drunkwhipster
13:54
drunkwhipster
13:54
drunkwhipster
13:51
Niby początki są trudne, ale to przez końce nie śpisz po nocach.
— Znalezione
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaitmakesmecalm itmakesmecalm
drunkwhipster
13:51
1881 040d
Reposted fromkarahippie karahippie viaitmakesmecalm itmakesmecalm
drunkwhipster
13:50
8542 6b7a 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vialip lip
drunkwhipster
13:48
7282 cd3b
drunkwhipster
13:48
Mężczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitmakesmecalm itmakesmecalm
drunkwhipster
13:48
2001 9dc9 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaitmakesmecalm itmakesmecalm
drunkwhipster
13:48
drunkwhipster
13:47
3579 8edb
Reposted fromretaliate retaliate viaitmakesmecalm itmakesmecalm
drunkwhipster
13:46
Przyjdź, zobaczymy czy jeszcze potrafimy ze sobą rozmawiać.
— wj.
drunkwhipster
13:46
Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— Marek Hłasko
Reposted fromwetryagain wetryagain viaitmakesmecalm itmakesmecalm
drunkwhipster
13:46
1284 dd7a 500
Reposted fromwoes woes viaitmakesmecalm itmakesmecalm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl