Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

12:30
6585 0e57 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viabrystol brystol
drunkwhipster
12:30
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabeinthe beinthe
drunkwhipster
12:30
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami

July 22 2017

drunkwhipster
09:07
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
drunkwhipster
09:06
0542 5d99
Reposted fromrisky risky viaviva-salvadore viva-salvadore
drunkwhipster
09:06
5179 d508

Wiem, że Cię to boli (...)  Niezależnie od tego co było.

Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapoolun poolun
drunkwhipster
09:06
8782 a738 500
Reposted frompollyanna pollyanna viapoolun poolun
drunkwhipster
09:05
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viasmutnazupa smutnazupa
drunkwhipster
09:05
0603 c6f5
Reposted fromretaliate retaliate viaWlodara Wlodara
drunkwhipster
09:05
9718 898b
Reposted fromsadcaptain sadcaptain viaWlodara Wlodara

July 18 2017

drunkwhipster
09:36

July 16 2017

11:53
8428 b0cc
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
drunkwhipster
11:53
8279 25c1 500
Reposted fromslodziak slodziak
drunkwhipster
11:52
Reposted fromFlau Flau
drunkwhipster
11:51
0426 5c60
Reposted fromretro-girl retro-girl viaimmuff immuff
drunkwhipster
11:51
0573 6619
Reposted fromoutline outline viaimmuff immuff
drunkwhipster
11:51
11:50
7781 75c1 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaimmuff immuff
drunkwhipster
11:50
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
drunkwhipster
11:50
0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viapathetic8 pathetic8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl